Детски надбавки – какво, как и колко?

Вероятно сте чули, че в Шотландия и Англия като цяло (да ме извиняват живеещите в Уелс, имам предвид Великобритания) детските надбавки са наистина от помощ на родителите, а не просто проформа помощ, с която държавата си измива ръцете. Всъщност доколко това е така, преценете сами – ето повече информация за тях.

Какво представляват детските добавки (Child Benefit)? 

Детските добавки са необлагаеми плащания, които може да получавате за вашето дете. Обикновено се изплащат веднъж на 4 седмици, но понякога може да се плащат и всяка седмица. Може да има различни суми за всяко дете. Тези добавки може да се получават от всеки, който отговаря на условията по-долу, независимо от доходите и размерите на спестяванията.

Кой може да получава детски добавки във Великобритания? 

Ако Вие отговаряте за отглеждането на детето, обикновено получавате детските добавки за това дете – дори и да не сте родителят му (например, може да сте приемен родител).

Може да получавате детските добавки дори и ако детето не живее с вас, при условие че:

  • плащате пари за отглеждането на детето;
  • сумата, която плащате, е равна или по-голяма на сумата на детските добавки;
  • лицето, с което живее детето, не получава детски добавки за същото дете.

Ако Вие и друго лице подадете заявление за детски добавки за едно и също дете, само един от вас ще може да ги получава.

Детските добавки обикновено се спират, когато детето навърши 16 години, освен ако то не продължава обучението си или не е започнало друг вид обучение, което отговаря на условията за получаването на детски добавки. Например, следването във висше учебно заведение не отговаря на тези условия и ако детето преминава такова обучение, родителят няма да може да получава детски добавки за това дете.

Детските добавки се спират окончателно, когато детето навърши 20 години, независимо дали продължава да се обучава.

Каква е сумата на детските добавки във Великобритания?

Има две отделни суми: по-голямата сума от £20.30 на седмица се получава за по-голямото (или единственото) дете; за следващите деца сумата е £13.40 на седмица*.

*Сумите са актуализирани през м. май 2012 г. и ще бъдат валидни поне до края на финансовата година (5 април 2013 г.).

Как ще получа детските добавки? 

Детските добавки може да бъдат изплащани по банкова сметка във всяка банка или банкова институция. Обикновено тези суми се изплащат веднъж на 4 седмици, но могат да бъдат плащани и всяка седмица, ако получавате помощ за ниски доходи (Income Support), помощ за безработица, базирана на дохода (income-based Jobseeker’s Allowance), помощ, свързана с доходите (income-related Employment and Support Allowance), пенсионен кредит (Pension Credit) или ако сте самотен родител.

Ако сте родител, квалифициращ се за Child Benefit, то е вероятно да имате право да получавате и Child Tax Credit, но условията за получаването на тази помощ са свързани с вашите доходи, семейно положение, работни часове, разходи за отглеждане на детето и други.

Още информация на английски

 

Tags: , ,

Все още няма коментари